تخته

داربست بندها، گچ کارها و پیمانکارهای ساختمانی از تخته های بنایی به فراوانی استفاده می کنند و این تخته ها یکی از ابزارهای ضروری برای صاحبان این کسب و کارهاست. 
انواع تخته زیزپایی بنایی: 
هر نوع تخته که به عنوان سکو و در زیر پا استفاده می شود تخته زیرپا یا زیرپایی چوبی گفته می شود و با توجه به جنس چوب و کشور سازنده آن دو نوع تخته به عنوان تخته بنایی یا زیر پایی در بازار چوب ایران موجود است.

1- تخته زیرپایی روسی 


این تخته از جنگل های کشور روسیه و با تجهیزات مجهز و حرفه ای بریده می شوند و در کارخانه های چوب بری به صورت انواع الوار در می آیند. بسته بندی این الوارها به صورت پالت می باشد و معمولا تخته های هر پالت به صورت یک دست و با ابعاد مشخص صادر می شوند. اندازه تخته های روسی که پیمانکارها و بناها به عنوان تخته زیرپایی یا تخته بنایی استفاده می کنند به صورت زیر است: 
5*20*600  -  5*20*400 سانتیمتر
5*22*600  -  5*22*400 سانتیمتر
5*25*600  -  5*25*400 سانتیمتر
5*30*600  -  5*30*400 سانتیمتر

2- تخته زیرپایی ایرانی


چوب مورد استفاده برای تولید این تخته ها اغلب از باغهای درخت صنوبر و درخت تبریزی به صورت سنتی بریده می شوند و در کارگاه های چوب بری باز هم به شکل سنتی به صورت تخته زیرپایی در می آیند. 
طول این تخته ها معمولا 4 متر می باشد اما عرض ثابت و مشخصی ندارند و معمولا بین 20 تا 30 سانتی متر می باشند. 
قیمت انواع تخته روسی از تخته های داخلی گران تر می باشد. 

تخته قالب بندی: 

در بتن ریزی ساختمان ها از تخته هایی برای شکل دادن به بتن استفاده می شود که به آن تخته قالب بندی گویند. ضخامت تخته قالب بندی بتن معمولا 2.5 سانتی متر است و با توجه به محل ساخت تخته به دو نوع داخلی و روسی تقسیم بندی می شود. 


1- تخته قالب بندی روسی


چوب مورد استفاده برای تهیه این تخته قالب، تهیه شده از درختان جنگل کشور روسیه می باشد که با ابزار آلات به روز به صورت تخته قالب در آمده اند. ابعاد این تخته ها به صورت زیر می باشد: 
2.5*20*600  -  2.5*20*400 سانتیمتر
2.5*15*600  -  2.5*15*400 سانتیمتر
2.5*12*600  -  2.5*12*400 سانتیمتر
2.5*10*600  -  2.5*10*400 سانتیمتر


2- تخته قالب بندی ایرانی


این تخته قالب از جنس چوب درختان ایرانی است و برشکاری آن در کارگاه های داخلی انجام شده است و کیفیت آن برای قالب بندی متوسط می باشد. نخنه قالب بندی ایرانی عرض ثابتی ندارد و به عرض های مختلف 10 الی 15 سانتیمتر، به صورت درهم و فقط به طول 4 متر تولید و عرضه می شود.