پلیمر

اپوکسی گرید EPIRAN-05

موجود:

قیمت: تماس با ما

خواص فیزیکی

  مقدار واحد شرایط آزمون روش آزمون
Color 100 APHA Maximum Value ASTM D1209
Epoxide Equivalent Weight (EEW) 196 - 208 g/eq    
Epoxy Group Content 0.48 - 0.51 Mol/100g    
Hydrolysable Chlorine Content 0.2 WT.% Maximum Value ASTM D1726
Non-Volatile 99 WT.% Minimum Value ISO 3251
Viscosity 20000 - 30000 cP at +25°C DIN 53015
 

محصولات مرتبط

تمام حقوق این وبسایت متعلق به شرکت عدالت سودا گستر ایرانیان است © 2021